Γυμνάσιο Αμυνταίου

%ce%b6%cf%89%ce%b3%cf%81-%ce%b3%cf%85%ce%bc-%ce%b1%ce%bc%cf%85%ce%bd%cf%84-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ba%ce%bf%cf%85-4%ce%bf